1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درخت چاق سرور محور: یک معماری مقیاسپذیر بالا برای شبکه مراکز داده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
معماری شبکه مراکز داده ، مقیاس پذیری ، معماری درخت چاق ، ویژگی های توپولوژیکی ، معماری سرور محور
سال 1393
پژوهشگران ناصر هاشمی ، سعدون عزیزی

چکیده

برای پاسخگویی به نیاز عظیم قدرت محاسباتی و فضای ذخیرهسازی، مراکز داده باید شامل میلیونها سرور باشد. چنین نیازی اهمیت شبکهای که ارتباط بین سرورها را فرآهم مینماید، بارزتر میسازد. معماری سوئیچ محور درخت چاق یکی از معروفترین معمار یهایی است که در سال 2008 توسط محققین دانشگاه کالیفرنیا برای نحوه شبکه کردن سرورهای مراکز داده پیشنهاد شده است. ا ز مه مترین معایب این معماری میتوان مقیاسپذیری پایین آن را نام برد. بنابراین، در این مقاله یک معماری جدید برای شبکه مراکز داده ارائه شده است که مقیاسپذیری آن به مراتب بالاتر از معماری درخت چاق است. طراحی پیشنهادی ما سرور محور بوده و از ویژگیهای توپولوژیکی برجسته آن میتوان به مقیاسپذیری بالا و توزیع مناسب طول مسیر اشاره نمود. نتایج نشان میدهد که توپولوژی پیشنهادی قادر است که تنها با اضافه کردن یک پورت اضافی به سرورهای مراکز داده، مقیاسپذیری توپولوژی درخت چاق را تا هشت برابر بهبود دهد.