1402/12/06
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک الگوریتم تعادل بار و آگاه از کیفیت سرویس برای جایابی سرور در رایانش لبه همراه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اینترنت اشیا، رایانش لبه همراه، جایابی سرور لبه، تخصیص منابع، الگوریتم کلونی مورچگان، تعادل بار، کیفیت سرویس
سال 1401
پژوهشگران سعدون عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

با رشد و توسعه سریع دستگاه های اینترنت اشیا و تلفن های همراه هوشمند، حجم داده تولید شده در لبه شبکه به شدت افزایش یافته است. محدودیت های محاسباتی، ذخیره سازی و طول عمری باتری این دستگاه ها مانع موثرتر بودن و موفقیت آمیز شدن برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا و تلفن های همراه هوشمند شده است. برونسپاری وظیفه های محاسباتی به ابر می تواند راه حلی برای این مانع باشد. اما به دلیل فاصله زیاد ابر از لبه شبکه، این راه حل با چالش های متعددی همچون مصرف زیاد پهنای باند هسته شبکه، تاخیر بالا، حریم خصوصی و مشکلات امنیتی مواجه است. با توسعه ارتباطات همراه به ویژه فناوری های نسل چهارم و پنجم، رایانش لبه همراه ظهور پیدا کرد و توجه چشمگیری از سوی جامعه محققان و صنعت به خود جلب نمود. اگرچه رایانش لبه همراه مزیت های زیادی به همراه دارد اما به دلیل نوظهور بودن با چالش هایی نیز رو به رو است. مسئله های جایابی سرور لبه و تخصیص منابع به وظیفه های محاسباتی برونسپاری شده دو چالش کلیدی این حوزه محسوب می شوند که تاثیر به سزایی روی هزینه مالی ارائه دهندگان و کیفیت سرویس کاربران دارند. در این تحقیق دو مسئله مذکور به طور توام مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای حل مسئله اول یک الگوریتم مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان با هدف دستیابی به تعادل بار بین سرورهای لبه پیشنهاد می شود. برای حل مسئله دوم نیز یک الگوریتم توزیع شده آگاه از کیفیت سرویس ارائه می گردد که در آن بارکاری سرورها و مهلت زمانی وظیفه های برونسپاری شده در نظر گرفته می-شود. به منظور ارزیابی کارایی رویکرد پیشنهادی، مجموعه داده واقعی مخابرات شانگهای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد رویکرد ما به طور میانگین تعادل بار را 57.6%، متوسط زمان پاسخ را 50.7% و درصد رعایت مهلت زمانی را 35.2% بهبود می دهد.