1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
یک مدل چندهدفه برای بهینه سازی زمان بندی وظیفه ها در محیط های رایانشی مه-ابر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اینترنت اشیاء، رایانش ابری، رایانش مه، مسئله زمان بندی وظیفه ها، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ابتکاری
سال 1400
مجله رايانش نرم و فناوري اطلاعات
شناسه DOI
پژوهشگران سعدون عزیزی

چکیده

با ظهور برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیاء، تعداد درخواست های پردازشی به شدت افزایش یافته است. به منظور پاسخگویی به این درخواست ها، اخیراً محیط مه-ابر به عنوان یک سیستم رایانشی ترکیبی ارائه شده است. اگرچه مه-ابر یک محیط بسیار امیدبخش برای پردازش درخواست های اینترنت اشیاء است، اما با چالش های متعددی مواجه است. یکی از چالش های کلیدی، مسئله زمان بندی وظیفه ها است که تأثیر به سزایی روی کارایی و هزینه کلی سیستم دارد. با این انگیزش، در این مقاله ابتدا یک مدل بهینه سازی چندهدفه شامل زمان خاتمه آخرین وظیفه، مصرف انرژی و هزینه پردازش برای مسئله زمان بندی وظیفه ها در محیط یکپارچه مه-ابر ارائه می شود. سپس یک الگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل آن پیشنهاد می گردد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی به طور چشمگیری هر سه معیار را کاهش می دهد و به خوبی می تواند بین آنها تعادل برقرار نماید. به طور مشخص، از نظر مقدار تابع هدف، الگوریتم پیشنهادی به طور متوسط 98% بهتر از روش تصادفی، 43% بهتر از الگوریتم ژنتیک و 32% بهتر از روش قدرت دو انتخاب عمل می کند.