1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات درس

عنوان اصول طراحی کامپایلر
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز نظریه زبان ها و ماشین ها
توضیحات