1403/03/05
سلمان احمدی

سلمان احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4281-1971
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57190510344
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای حرفه‌ای مهندسی عمران -نقشه برداری (1384 - 1389)
  عنوان رساله: استخراج خودکار ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از منحنیهای فعال
 • کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری (1381 - 1383)
  عنوان رساله: مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS
 • کارشناسی مهندسی نقشه برداری (1376 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Fuzzy flash flood risk and vulnerability assessment for the city of Sanandaj, Kurdistan Province, Iran salman Ahmadi, Hazhir Amjadi, Kamran Chapi, Reza Soodmand Afshar, Baha Ebrahimi (2023)
Comparison of MODIS, SEVIRI and INSAT-3D Land Surface Temperature (LST) Mehdi Gholamnia, salman Ahmadi, Reza Khandan, Seyed Kazem Alavipanah, Ali Darvishi Boloorani, Saeid Hamzeh (2020)
AUTOMATIC RECONSTRUCTION OF REGULAR BUILDINGS USING A SHAPE-BASED BALLOON SNAKE MODEL Diako Yari, Mehdi Mokhtarzadeh, Hamid Ebadi, salman Ahmadi (2014)
بازسازی اتوماتیک ساختمانهای مستطیلی شکل با تلفیق اطلاعات شکل مرجع در مدل بالن اسنک دیاکو یاری، مهدی مختارزاده، حمید عبادی، سلمان احمدی (1392)
Automatic urban building boundary extraction from high resolution aerial images using an innovative model of active contours salman Ahmadi, mohammad javad Valadan Zoej, Hamid Ebadi, Hamid Abrishami Moghaddam, Ali Mohammadzadeh (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی بعضی از شاخص های بحران آب در استان کردستان کامران چپی، سلمان احمدی، گولاله فلاحی (1396)
بازسازی نیمه اتوماتیک ساختمانهای مستطیل شکل با استفاده از مدل Balloon Snake و شکل مرجع دیاکو یاری، مهدی مختارزاده، حمید عبادی، سلمان احمدی (1390)
بکارگیری منحنیهای پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا سلمان احمدی، حمید عبادی، محمد جواد ولدان زوج، حمید ابریشمی مقدم (1389)
Analyzing the Elements of SAR Polarimetry Matrixes Alla Bahrami, Mahmod Reza Sahebi, salman Ahmadi, Maryam Dehghani, mohammad javad Valadan Zoej (2009)
Statistical and separability properties of the polarimetry matrix elements Alla Bahrami, Mahmod Reza Sahebi, mohammad javad Valadan Zoej, salman Ahmadi, Maryam Dehghani, Anand Nandipati (2009)
AUTOMATIC BUILDING EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION AERIAL IMAGES USING ACTIVE CONTOUR MODEL salman Ahmadi, Hamid Ebadi, mohammad javad Valadan Zoej, Hamid Abrishami Moghaddam (2008)
طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع حمید عبادی، محمد جواد ولدان زوج، محمد کریمی، سلمان احمدی، ناهید نیک پور (1385)
Public Parking Site Selection using GIS Vahid Karimi, Hamid Ebadi, salman Ahmadi (2006)
طراحی و ایجاد زیرساختار داده های مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق حمید عبادی، سلمان احمدی، محمد کریمی، ناهید نیک پور (1383)
سخنرانی
پایان نامه
برآورد رطوبت سطحی خاک با استفاده از تصاویر سار ماهواره سنتینل- 1 مهرداد محمدی، سلمان احمدی، محمدعلی محمودی (1400)
کشف آلودگی سرب در خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ابرطیفی و چندطیفی میدیا رستمی، سلمان احمدی، مهدی غلام نیا (1400)
برآورد تبخیر از مخازن سدها در مناطق متنوع آب و هوایی ایران معروف بگماز، جمیل بهرامی، سلمان احمدی، خالد اوسطی (1399)
ارزیابی ریسک آلودگی منابع آبی مسیر سنندج - مریوان بها ابراهیمی، کامران چپی، سلمان احمدی (1397)
ارزیابی ریسک آلودگی منابع آبی مسیر سنندج - مریوان بها ابراهیمی، کامران چپی، سلمان احمدی (1397)
ارزیابی معیارهای فالکن مارک و فقرآبی جهت تعیین میزان کمبود آب در استان کردستان گولاله فلاحی، کامران چپی، سلمان احمدی، جمیل بهرامی (1396)
مکان یابی تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی سینا سلیمی، جمیل بهرامی، سلمان احمدی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سنجش ازدور-سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
بیشتر

دانشجویان

 • پیام نیک مهر
  نام: پیام نیک مهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سنجش از دور
  پایان نامه:
 • رضا سودمند افشار
  نام: رضا سودمند افشار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سنجش از دور
  پایان نامه:
 • میلاد مجیدی
  نام: میلاد مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سنجش از دور
  پایان نامه:
 • میلاد مردان
  نام: میلاد مردان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سنجش از دور
  پایان نامه:
 • بها ابراهیمی
  نام: بها ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • هژیر امجدی
  نام: هژیر امجدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • گلاله فلاحی
  نام: گلاله فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
 • سینا سلیمی
  نام: سینا سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مدیریت منابع آب
  پایان نامه:
بیشتر