1403/03/05
صالح ادیبی

صالح ادیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4455
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

پایان نامه
بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار شیرکو بیکس و احمد شاملو ره وه ند صالح حسن، صالح ادیبی، هیوا حسن پور (1402)
تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در غزل های فخرالدین عراقی فریده یاسمی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
کاوشی در اوزان عروضی اشعار ملای جزیری و تطبیق آن با عروض فارسی و عربی هه لمت جبرئیلی، سید اسعد شیخ احمدی، صالح ادیبی (1394)
ریخت شناسی قصّه های پریان در زبان کردی سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1393)
مقایسه ی تطبیقی افکار و اشعار سید اشرف قزوینی و قانع فرهاد داودی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1393)
تحلیل عنصر گفتگو در دیوان پروین اعتصامی هاجر رحمانی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن زاده شتاو زندکریمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، صالح ادیبی (1392)
فرهنگ اصطلاحات علوم عقلی در آثار منظوم سنایی سید محمد امین محمودنژاد، صالح ادیبی، جمال احمدی (1391)
جایگاه اعداد در تفاسیر قرآن کریم ناصر کریمی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390)
آشنایی زدایی در اشعار شمس لنگرودی حبیب الله خالدیان، صالح ادیبی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
اخلاق در شعر پروین اعتصامی فرهاد حیدری، صالح ادیبی، نجم الدین جباری (1390)
ساختار پندهای روایی متون منثور فارسی تا پایان قرن ششم بتول قلعه شاخانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390)
تحلیل مولفه و ساختار گفت وگوی ادیان و مذاهب در مثنوی معنوی مولوی هه لاله امینی، صالح ادیبی، تیمور مالمیر (1389)
بررسی عناصر تخیل در آثار سعدی سروه محمودی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389)
گردآوری و تحلیل ساختاری داستان های اورامان لهون ناهیده زمانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389)
بررسی نقش های معنایی-منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس دلارام مهدوی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1389)
ساختار داستان سیاوش علی حمیدی نیا، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1388)