25 تیر 1397

صالح ادیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / .
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فریده یاسمی، سید اسعد شیخ احمدی، صالح ادیبی (1395) تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در غزل های فخرالدین عراقی
3
هه لمت جبرئیلی، سید اسعد شیخ احمدی، صالح ادیبی (1394) کاوشی در اوزان عروضی اشعار ملای جزیری و تطبیق آن با عروض فارسی و عربی
4
5
سید مظهر ابراهیمی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1393) ریخت شناسی قصّه های پریان در زبان کردی
6
فرهاد داودی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1393) مقایسه ی تطبیقی افکار و اشعار سید اشرف قزوینی و قانع
7
هاجر رحمانی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1392) تحلیل عنصر گفتگو در دیوان پروین اعتصامی
8
9
شتاو زندکریمی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، صالح ادیبی (1392) کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن زاده
10
سید محمد امین محمودنژاد، صالح ادیبی، جمال احمدی (1391) فرهنگ اصطلاحات علوم عقلی در آثار منظوم سنایی
11
ناصر کریمی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390) جایگاه اعداد در تفاسیر قرآن کریم
12
حبیب الله خالدیان، صالح ادیبی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390) آشنایی زدایی در اشعار شمس لنگرودی
13
فرهاد حیدری، صالح ادیبی، نجم الدین جباری (1390) اخلاق در شعر پروین اعتصامی
14
بتول قلعه شاخانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1390) ساختار پندهای روایی متون منثور فارسی تا پایان قرن ششم
15
هه لاله امینی، صالح ادیبی، تیمور مالمیر (1389) تحلیل مولفه و ساختار گفت وگوی ادیان و مذاهب در مثنوی معنوی مولوی
16
سروه محمودی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389) بررسی عناصر تخیل در آثار سعدی
17
ناهیده زمانی، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1389) گردآوری و تحلیل ساختاری داستان های اورامان لهون
18
دلارام مهدوی، سید احمد پارسا، صالح ادیبی (1389) بررسی نقش های معنایی-منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس
19
علی حمیدی نیا، تیمور مالمیر، صالح ادیبی (1388) ساختار داستان سیاوش
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!