1403/03/05
محمد رحمان رحیمی

محمد رحمان رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35103291100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 2259

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با کمیته اخلاق در کمیته های زیست پزشکی
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
آشنایی با کمیته اخلاق در کمیته های زیست پزشکی
سال 1397
پژوهشگران آزاد همتی ، شمس الدین احمدی ، محمد رحمان رحیمی ، شعیب محمودی

چکیده

آشنایی با کمیته اخلاق در کمیته های زیست پزشکی