1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل هیدرولیک جریان بر روی سرریس کنگره ای ذوزنقه ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ضریب دبی، سرریز کنگره ای، طول سرریز، شبکه های آبیاری، دبی جریان
سال 1397
پژوهشگران سیده انیسه قضایی ، پیام خسروی نیا ، محمد امانی ، کیمیا قاسمیان ، هاوژین زرین مهر

چکیده

یکی از مشکلات شبکه های آبیاری، تغییر میزان جریان عبوری از سازه های آبگیر کانال فرعی در دوره ی بهره برداری نسبت به حالت طراحی خود و مجرای اصلی است. یکی از راه های کاهش این نوسانات استفاده از سرریزهای کنگره ای جهت افزایش طول تاج سرریز می باشد. سرریزهای کنگره ای یکی از اقتصادی ترین و موثرترین سازه ها جهت افزایش راندمان سرریز می باشد. در این تحقیق با ساخت 9 مدل آزمایشگاهی، ضریب دبی سرریز کنگره ای ذوزنقه ای با طول و ارتفاع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش نسبت بار هیدرولیکی کل در بالادست به ارتفاع سرریز ، ضریب دبی کاهش می یابد. همچنین برای یک طول مشخص از سرریز و در یک ثابت، با افزایش ارتفاع سرریز، ضریب دبی روندی کاهشی داشت. علاوه بر آن، در یک ارتفاع و ثابت، با افزایش طول سرریز، ضریب دبی روندی کاهشی داشت. همچنین رابطه ای رگرسیونی با استفاده از داده های آزمایشگاهی برای ضریب دبی سرریز کنگره ای ارائه شد.