1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه نرم افزار اتوکد
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
اتوکد-طراحی-کارگاه
سال 1397
پژوهشگران پیام خسروی نیا

چکیده

این کارگاه به مدت 16 ساعت با همکاری انجمن علمی دانشگاه کردستان برگزار شده است.