28 تیر 1397

امید احمدی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی
تلفن:
دانشکده:

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Nabard Habibi, Sadi Samawati, Omid Ahmadi (2016) Creep Analysis of the FGM Cylinder under Steady-state Symmetric Loading Journal of Stress Analysis: 1; 9-21
مقاله ارائه‌شده
1
Nabard Habibi, Sarmand Rash-Ahmadi, Omid Ahmadi (2016) Vibration of Nanoplate on Elastic Foundation in Thermal Environment 5th International Conference on Nanotechnology (ICN-2016), Turkey, Istanbul
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!