1403/03/05
امید احمدی

امید احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0003-4920-586X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189579958
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، ساختمان شماره 2، اتاق 103
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی (نانوبیوتکنولوژی غذایی) ، صنعتی سهند-تبریز ، ایران (1394 - 1399)
  عنوان رساله: تولید و بررسی پایداری نانوامولسیون (روغن در آب) اسانس آویشن تحت شرایط آب مادون بحرانی با استفاده از امولسی فایرهای طبیعی
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی صنایع غذایی ، صنعتی سهند-تبریز ، ایران (1392 - 1394)
  عنوان رساله: سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از آلوورا با روش های مختلف حرارت دهی و بررسی خاصیت ضدمیکروبی و کاربرد آن در صنایع غذایی و دارویی
 • کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع غذایی ، صنعتی سهند-تبریز ، ایران (1388 - 1392)
  عنوان پایان‌نامه: جداسازی و خالص سازی مواد با فرآیند کریستالیزاسیون و کاربرد آن در مهندسی شیمی و مهندسی صنایع غذایی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Chitosan nanoparticles and their applications in drug delivery: a review Sharare Najafi, Zahra Pazhouhnia,, Omid Ahmadi, Aydin Berenjian, Hoda Jafarizadeh-Malmiri (2014)
کتاب

علایق پژوهشی

 • تولید نانوامولسیون های غذایی و دارویی و ارزیابی پتانسیل کاربردی آنها
 • سنتز نانوذرات فلزی، مغناطیسی و آلی و بررسی کاربردهای آنها
 • شبیه سازی، مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای مهندسی شیمی
 • اصلاح ساختار مواد غذایی و دارویی
 • استخراج ترکیبات با ارزش غذایی و بیولوژیکی
بیشتر