1402/12/15

نگین غلامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 89
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی تطبیقی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: فرض سببیت
  • کارشناسی حقوق ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1384 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Interaction or conflict between the positions of the Expediency Council and the laws of the Islamic Republic of Iran Ashkan Famil Modaberan, Negin Gholami, Hojjat Alizade Zinab, Nader Alizade Seresht (2022)
مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی محمد مولودی، بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی (1397)
تفاوت در آیین وارث و مورث- تعارض قوانین بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی (1396)
بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی (1392)
جایگاه فرض سببیت در مسئولیت مدنی بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی (1392)
سخنرانی
کتاب
انواع شرکتها در فقه اسلامی- پژوهشهای تطبیقی بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی، مهدی شهباز محمدی (1400)

علایق پژوهشی

  • حقوق قراردادها
بیشتر