1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتباط آن با ارزیابی عملکرد استانی و ستادی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
سند راهبردی مهارت و فناوری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارزیابی عملکرد استانی و ستادی
سال 1394
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی حیاتی است؛ زیرا این آموزشها اولاً رقابت نوآوری و رشد اقتصادی و تجاری حمایت می کند. ثانیاً برای افراد فرصتهایی را فراهم می کند که از آن طریق مهارتهای و همچنین موقعیت و شانس اشتغال آنها بهبود می یابد. ثالثاً به توسعه ظرفیتهای جامعه و توسعه منطقه ای نیز مدد می رساند. با این اوصاف علیرغم اینکه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در شمار یکی از عوامل اساسی در تقویت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به شمار می رود، به تنهایی نمیتواند را تحقق چنین هدفی را تضمین کند. از این رو این مهم زمانی به بهترین وجه محقق می گردد که با دیگر اهداف عمده اجتماعی و اقتصادی هماهنگ و همسو گردد. یکی از راههای کارآمد برای تحکیم پیوند میان نقش، مأموریت و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از بازگران اصلی در امر مهارت آموزی، تدوین نقشه راه و سند راهبردی است که در آن با اتخاذ یک رویکرد آمایشی نتیجه گرا، مأموریتهای خود را به شرایط و مزیتهای نسبی و رقابتی کشور و همچنین فرصتهای قابل احصإ در عرصه بین المللی پیوند می زند. بدیهی است که تغییرات شدید و فزاینده ملی و بین المللی در عرصه های مختلف ایجاب می نماید که سازمان دست به اقدامات تحولی در فرایند، برنامه ها و طرح های خود داشته باشد و با تدوین و اجرای سریع راهبردها، سیاست ها و برنامه های خود بتواند پاسخگوی نیاز کشور در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد. بر این اساس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای همسو کردن سند راهبردی سازمان با رویکردها و سیاستهای دولت یازدهم از طرفی و شرایط بسیار متغیر اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر بازنگری در راهبردها، سیاستها و برنامه های عملیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دستور کار قرار داد. در این راستا بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ضرورت نگاه راهبردی و کلان به الزامات و سیاستهای کلان کشور، بسته سیاستی اجرای اشتغال وزارت متبوع و سایر اسناد بالا دستی و همچنین مصوبه جلسه شورای معاونین سازمان در قالب پروژه تحقیقاتی حاضر کلید خورد. بر این اساس از آنجا که هدف از پروژهحاضر ارائه چارچوب مدونی برای بازنگری سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پیشنهاد اصلاحات لازم در آن بود، در انجام طرح از روی