1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان در مورد بکارگیری تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تکنولوژیهای وب 2.0، تدریس و یادگیری در دانشگاه،دیدگاه اساتید دانشگاه،آموزش الکترونیکی، یادگیری 2.0
سال 1389
پژوهشگران عطاءاله زارعی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، هاشم نعمتی(استاد مشاور)

چکیده

استفاده از تکنولوژیهای وب 2.0 در یادگیری و تدریس در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان به سرعت در حال گسترش است . با توجه به اینکه در سیستم آموزشی ما ، در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، بیشترین نقش را اساتید دانشگاه در بکارگیری اثربخش این تکنولوژیها در تدریس و یادگیری ایفا می کنند بررسی و تحلیل دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان در مورد بکارگیری تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری ، دلایل به وجود آمدن این دیدگاه و عواقب ناشی از آن ، از دیدگاه خودشان موضوع اصلی این تحقیق می باشد . رویکرد این تحقیق کیفی بوده و از روش نظریه مبنایی برای رسیدن به اهداف استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد که سیستم آموزشی سنتی کشور به طرق مختلف و در ابعاد متفاوت باعث ایجاد و دوام تفکر سنتی اساتید در مورد تدریس و یادگیری شده است و تکنولوژی ابزاری برای انتقال دانش ، بخصوص مطالب بصری ، می باشد. حضوری بودن نوع آموزش ، ضعیف بودن جایگاه تحقیق ، سطح دسترسی نامناسب دانشجویان به اینترنت با کیفیت، فیلترینگ برخی از سایتهای مهم وب 2.0 و همچنین موانع عاطفی اساتید برای اظهار نظر ، درج و نشر دانش و برقراری ارتباط برای مبادله دانش در محیطهای باز وب 2.0 مهمترین عوامل بازدارنده استفاده تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری در دانشکده ی فنی دانشگاه کردستان به شمار می روند .