1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سواد ریاضی داش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ریاضی -داش آموزان پایه پنجم ابتدایی - سنندج -سبک شناختی ویتکین
سال 1388
پژوهشگران مرضیه مولوی قلعه نی(دانشجو)، مصطفی قادری(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه به بررسی سواد ریاضی داش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین دیران می پردازد.