1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی درونی آموزشکده های فنی استان کردستان در سال 86-82
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کارایی درونی- آموزشکده های فنی- استان کردستان
سال 1386
پژوهشگران نسرین نصرتی(دانشجو)، حسین عبداللهی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

هدف این پایانامه بررسی کارایی درونی آموزشکده فنی در استان کردستان در سال های 1382 لغایت 1386 می باشد