1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه راههای تقویت و گسترش روحیه پژوهشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
راههای تقویت و گسترش- روحیه پژوهشگری- دانش آموزان - مقطع متوسطه- شهرستان بانه
سال 1380
پژوهشگران قادر علی پور(دانشجو)، مهران فرج الهی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

نظر به اهمیت ترویج و گسترش روحیه پژوشگری در میان دانش آموزان، در این پایان نامه راههای تقویت و گسترش روحیه پژوهشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه مطالعه می گردد.