1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چگونگی درک مدیران از نقش خود و مقایسه آن با درک دبیران از نقش مدیر.
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1379
پژوهشگران طاهره حاتمی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

ثبت نشده‌است!