1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر مسؤلیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 79-78
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1379
پژوهشگران جلیل فرشاد فر(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

ثبت نشده‌است!