1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات مرزنشینی بر عالقمندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه استان کردستان به ادامه تحصیل در دانشگاهها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1379
پژوهشگران شهریار قبادی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

ثبت نشده‌است!