1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سبکهای مدیریت در دبیرستانهای نظری شهرستان سنندج و رابطه آن با اثر بخشی آموزشگاه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1380
پژوهشگران همایون شهابی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

ثبت نشده‌است!