1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر گرایشات عاطفی بر شکست تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 سنندج، تهران سازمان مرکزی.
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرایشات عاطفی - شکست تحصیلی- دانش آموزان -پایه اول -دبیرستان دخترانه- ناحیه 2 سنندج
سال 1383
پژوهشگران شهلا خطیبی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)

چکیده

شیوه گرایشات عاطفی در دوره نوجوانی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر در دوره راهنمایی موضوع مهمی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.