1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی
سال 1388
پژوهشگران محمد یمنی دوزی سرخاب ، زهرا صباغیان ، مصطفی عماد زاده ، جعفر ترک زاده ، نسرین نور شاهی ، کامبیز نوایی ، نعمت اله عزیزی

چکیده

فهم پیچدگی سازمان دانشگاه برای ساختن دانشگاهی اصیل، امری اساسی است. پیچیدگی دانشگاه، ناشی از کارکردهای متنوع و تضادهای درونی دانشگاه است. واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی، فنی، صنعتی، سیاسی و ... در سطوح محلی، ملی و جهانی انتظارات متفاوتی را از آموزش عالی دارند