1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
درآمدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با تأکید بر علوم انسانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی، علوم انسانی، توسعه ، چالشها
سال 1385
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

چکیده ندارد