1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان در مورد بکارگیری تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تکنولوژیهای وب 2.0، تدریس و یادگیری در دانشگاه،دیدگاه اساتید دانشگاه،آموزش الکترونیکی، یادگیری 2.0
سال 1390
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، عطاءاله زارعی

چکیده

استفاده از تکنولوژیهای وب 2.0 در یادگیری و تدریس در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان به سرعت در حال گسترش است. با توجه به اینکه در سیستم آموزشی ما، در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، بیشترین نقش را اساتید دانشگاه در بکارگیری اثربخش این تکنولوژیها در تدریس و یادگیری ایفا می کنند بررسی و تحلیل دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان در مورد بکارگیری تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری، دلایل به وجود آمدن این دیدگاه و عواقب ناشی از آن، از دیدگاه خودشان موضوع اصلی این تحقیق می باشد. رویکرد این تحقیق کیفی بوده و از روش نظریه مبنایی برای رسیدن به اهداف استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیستم آموزشی سنتی کشور به طرق مختلف و در ابعاد متفاوت باعث ایجاد و دوام تفکر سنتی اساتید در مورد تدریس و یادگیری شده است و تکنولوژی ابزاری برای انتقال دانش، بخصوص مطالب بصری، می باشد. حضوری بودن نوع آموزش، ضعیف بودن جایگاه تحقیق، سطح دسترسی نامناسب دانشجویان به اینترنت با کیفیت، فیلترینگ برخی از سایتهای مهم وب 2.0 و همچنین موانع عاطفی اساتید برای اظهار نظر، درج و نشر دانش و برقراری ارتباط برای مبادله دانش در محیطهای باز وب 2.0 مهمترین عوامل بازدارنده استفاده تکنولوژیهای وب 2.0 در تدریس و یادگیری در دانشکده ی فنی دانشگاه کردستان به شمار می روند.