1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها ومهارتهای اساسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها ومهارتهای اساسی
سال 1381
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی چالشهای نظام آموزشی کشور در ارتباطش با بازار کار استراتژیهایی برای آماده سازی جوانان با صلاحیتها ومهارتهای اساسی و ورود آنان به بازار کار پیشنهاد شده است.