1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
آثار اجتماعی آموزش و پرورش ، 1370.
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آثار اجتماعی- آموزش و پرورش - سرمایه انسانی
سال 1370
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه گذاری لایزال دارای آثر و پیامدهای متعدد و متنوعی است که در این مقاله آثار اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد.