1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل شرایط فرهنگی استان کردستان در سال 75-76،
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شرایط فرهنگی- استان کردستان توسعه فرهنگی
سال 1378
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مقاله شرایط فرهنگی استان کردستان در سال 75-76،تحلیل و نقد گردید.