1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش و جایگاه تحقیق در آموزش و پرورش و مسایل مرتبط با آن.
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نقش و جایگاه تحقیق در آموزش و پرورش و مسایل مرتبط با آن
سال 1378
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مقاله نقش و جایگاه تحقیق در آموزش و پرورش و مسایل مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد