1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی ناکارآمدی ارتباط و تعامل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با بازار کار: نگاهی ویژه به رشته های علوم انسانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آسیب شناسی - تعامل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با بازار کار-رشته های علوم انسانی
سال 1386
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

این مقاله می کوشد تاناکارآمدی ارتباط و تعامل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با بازار کار: نگاهی ویژه به رشته های علوم انسانی مورد آسیب شناسی قرار دهد