1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تحقیقی پیرامون برنامه های مرتبط به اشتغال: بررسی رابطه آموزش و اشتغال در ایران.
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
برنامه های مرتبط به اشتغال- آموزش- اشتغال -ایران
سال 1378
مجله علمي پژوهشي دانشگاه كردستان
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

دف این مقاله تحلیل برنامه های مرتبط به اشتغال و ارائه رهنمودهایی برای استفاده در آموزش متوسطه کشور می باشد