1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها ومهارتهای اساسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش و پرورش- بازار کار- آماده سازی جوانان -صلاحیتها ومهارتهای اساسی
سال 1382
مجله علوم اجتماعي و انساني شيراز
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

یکی از کارکردهای نظام آموزشی کشورها آماده ساختن جوانان برای ورود موفقیت آمیز به بازار کار است. این مهم زمانی محقق می گردد که نظام مذکور در جوانان مجموعه ای از مهارتهایی را ایجاد نماید که به مهارتهای اساسی یا کلیدی معروفند.