1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرورت آموزش تفکر انتقادی در مدرسه، رشد آموزش ابتدایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش - تفکر انتقادی - مدرسه- برنامه درسی_ معلم
سال 1378
مجله فصلنامه تعليم و تربيت
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

یکی از مهارتهای اساسی که در نظام آموزشی کشور لازم است مورد عنایت جدی قرار بگیرد، تفکر انتقادی است. این مقاله ضمن تمرکز بر جایگاه و ضرورت آموزش این مهارت راههای برای تقویت آن در فعالیتهای آموزشی پیشنهاد می دهد.