1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی: ضرورت بررسی روشها و راه کارهای نوین اتصال نظام آموزشی به بازار کار
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش - توسعه اقتصادی- مدلهای نوین پیوند اتصال نظام آموزشی به بازار کار
سال 1377
مجله فصلنامه تعليم و تربيت
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مقاله چالشهای نظامهای آموزش متوسطه در پیوندشان با بازار کار بحث می گردد و سپس مدلهای نوین و کارآمدتر پیوند این دو سیستم تحلیل و تشریح می گردد.