1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم کیفیت و نظامهای بهبود آن در آموزش و پرورش
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
مفهوم کیفیت - نظامهای بهبود کیفیت- مدیریت کیفیت فراگیر- تضمین کیفیت - کنترل کیفیت- آموزش و پرورش
سال 1379
مجله فصلنامه تعليم و تربيت
شناسه DOI
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم کیفیت و سیستمهای ارتقای آن در آموزش و پرورش، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت کیفیت در نظام آموزشی کشور ارائه می کند.