1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی بیرونی آموزش و پرورش استان کردستان. کار.
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

ثبت نشده‌است!