1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شاخص های فرهنگی استان کردستان در سال 1377 ( با همکاری گروه پژوهشی)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شاخصهای فرهنگی، استان کردستان، توسعه فرهنگی
سال 1378
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

در این مطالعه نظر به اهمیت تناسب برنامه ریزی های فرهنگی استان با شرایط موجود و سطح توسعه فرهنگی آن، وضعیت شاخص های فرهنگی استان از جهات مختلف بررسی گردید