1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ، مطالعه و پیشنهاد راهبردهای توسعه کیفی علوم انسانی در مراکز دانشگاهی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
راهبردهای توسعه کیفی- علوم انسانی - مراکز دانشگاهی
سال 1384
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

بررسی ، مطالعه و پیشنهاد راهبردهای توسعه کیفی علوم انسانی در مراکز دانشگاهی هدف اصلی این پروژه بود که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ( دانشگاههای دولتی)انجام گردید.