1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اساتید دانشگاه کردستان
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

ثبت نشده‌است!