1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه زمینه های چالش انگیز آموزشی و نقش آن در ضعف عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رتبه-بندی های جهانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
کلید واژه ها: رتبه بندی های جهانی، نظام آموزش عالی، چالش های آموزشی.
سال 1400
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، عاطفه ریگی

چکیده

تحقیق حاضر با اتخاذ یک رویکرد کیفی و با هدف شناسایی و تحلیل چالش های آموزشی در عدم دستیابی دانشگاهها به کسب رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی انجام گردید. مشارکت کنندگان در این مطالعه 16 نفر از صاحبنظران حوزه اموزش عالی بودند که به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که ضعف درون داد، ضعف در محتوای تدریس، ضعف فعالیت های لازمه تدریس از جمله مهمترین چالش های آموزشی اثرگذار در پایین بودن رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی های جهانی است.