1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کیفیت نظام آموزش عالی ایران بر اساس موازین رتبه بندی های جهانی: رهیافت هایی برای برنامه ریزان آموزش عالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
آموزش عالی رتبه بندی دانشگاه ها رتبه بندی های جهانی
سال 1399
مجله مطالعات برنامه ريزي آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران عاطفه ریگی ، نعمت اله عزیزی ، عبدالوهاب پورقاز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت نظام آموزش عالی ایران براساس موازین رتبه­ بندی­های جهانی و ارائه رهیافت­هایی برای برنامه­ ریزان آموزش عالی کشور است که از رویکرد تحقیق کیفی از نوع تئوری زمینه­ ایی بهره گرفته است. شرکت ­کنندگان در تحقیق، افراد صاحبنظر در موسسه پژوهش و برنامه ­ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه­ تهران، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فنی و حرفه­ایی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش، مصاحبه نیمه­ ساختارمند، به گونه­ ایی که 16 نفر از افراد آگاه به حوزه مورد مطالعه با روش نمونه ­گیری گلوله ­برفی مورد مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبه­ ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. مدت زمان مصاحبه ها از60-30 دقیقه در نوسان بود. برای اعتبار سنجی داده ­ها از دو روش بازبینی مشارکت­ کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت­ کننده در پژوهش استفاده شد. همچنین در تجزیه و تحلیل داده­ ها نیز از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد چالش­های اقتصادی، چالش­های فرهنگی-اجتماعی، چالش­های سیاست­گذاری، چالش­های مدیریت دانشگاهی، چالش­های زیرساختی، چالش­های آموزشی و چالش­های پژوهشی از عواملی هستند که منجر به ضعف رتبه دانشگاه­های کشور در رتبه­ بندی­های جهانی شده ­اند. در این راستا، لایه­ گذاری، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیاتی، تغییر مسیر سیاست­ها، گذر از رشد به توسعه و تقویت ارتباطات بین­المللی، از جمله راهبردهای ارائه شده به منظور بهبود رتبه دانشگاه­های ایران در رتبه بندی­های مذکور، شناسایی شده است.