1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
چونیه تی ئه نجامدانی تویژینه و ه ی زانستی و نوسینی پروپوزه لی خویندی بلا
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
روش تحقیق، تحقیق کمی و کیفی، پرسشنامه، مصاحبه، تحلیل داده ها
سال 1398
پژوهشگران نعمت اله عزیزی

چکیده

کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای پژوهش و تدوین پروپوزال برای اساتید دانشگاه کویه اقلیم کردستان در تاریخ7 بهمن ماه 1398 در آمفی تأتر مرکزی دانشگاه مذکور برگزار و در آن ضمن تبیین اهمیت انجام مطالعات پژوهی، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کویه با مبانی روش شناسی و رویکردهای کمی و کیفی، شیوه های انتخاب نمونه، روشهای جمع آوری و تحلیل داده ها و همچنین اصول علمی تدوین پروپوزالهای علمی آشنا گردیدند.