1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات درس

عنوان برنامه ریزی نیروی انسانی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات