1403/03/05
محمد پارساصدر

محمد پارساصدر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن - اکتشاف معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1390 - 1392)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی مهندسی معدن - اکتشاف معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1393 - 1396)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Structural and non-structural statistical methods: implications for delineating geochemical anomalies Bijan Roshanravan, Seyyed Hassan Tabatabaei, Oliver Kreuzer, Hamid Moeini, Mohammad Parsa (2020)
Enhancement and Mapping of Weak Multivariate Stream Sediment Geochemical Anomalies in Ahar Area, NW Iran Mohammad Parsa, Abbas Maghsoudi, Emmanuel John M. Carranza, Mahyar Yousefi (2017)

علایق پژوهشی

  • ژئوماتیک
  • ژئوشیمی اکتشافی
بیشتر