1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نشست تخصصی علل نکارآمدی پژوهشهای دانشگاهی و راه های کاربست یافته ها
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تحقیقات، علوم انسانی ، تحقیقات مدیریت
سال 1398
پژوهشگران سید محمد موسوی جد

چکیده

امروزه تحقیقات نقش زیادی در رشد و توسعه کشورها بازی می کند. در علوم انسانی بخصوص در حوزه مدیریت بازرکانی دیر زمانی است که به این مهم پرداخته اند. در حوزه مدیریت بازرگانی تحقیقات در سطوح بنیادی، کاربردی و همچنین توسعه ای صورت می گیرد. لیکن همراه با رشد تحقیقات در حوزه های ذکر شده، آفتهایی نیز دیده می شود. این آفتا در بعد محقق، نوع تحقیق و .... وجود دارد. تحقیقات می تواند معایبی همچون نوع تحقیق ، زمان، مکان، بوده و... می باشد.