1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان در بخش بانکداری خرد(مطالعه موردی پست بانک استان کردستان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب مشتری، بانکداری خرد، آمیخته بازاریابی، پست بانک
سال 1395
پژوهشگران قهرمان جوینده(دانشجو)، رضا شافعی(استاد راهنما)، سید محمد موسوی جد(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مموثر بر جدب مشتریان در بانکداری خرد انجام شده است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی بوده و از نظر گرداوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. جامعه پژوهش اضر کلیه مشتریان پست بانک و تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری از این افراد انتخاب شده است. نتایج بدست امده نشان می دهد که عوامل خدمات، ترویج، قیمت، کارکنان، مکان، امکانات فیزیکی و مدیریت فرایندها در جذب مشتریان موثر می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت که بالا بردن کیفیت خدمات ، اطلاع رسانی، کاهش هزینه ، برخورد مناسب با مشتریان ، داشتن دکوراسیون زیبا، استفاده از اینترنت بانک و تلفن بانک و... از جمله عواملی هستند که در جذب مشتریان نقش بسزایی ایفا می کنند.