29 خرداد 1397
خالد اوسطي

خالد اوسطی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / آبخیزداری
تلفن: (+98)87-33627721
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

معرفی

دکتر خالد اوسطی متولد بهمن 1362 روستای احمد آباد پنجه از توابع شهرستان دهگلان است. ایشان دوره کارشناسی خود را در سال 1385 در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه کردستان اخذ نمودند و به ترتیب در سال های 1387 و 1392 مفتخر به دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی آبخیزداری تحت راهنمایی دکتر مهدوی و دکتر سلاجقه از دانشگاه تهران شدند. دکتر اوسطی در سال 2012، فرصت مطالعاتی 6 ماهه ای را در آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار آب موسسه بین المللی BGR (موسسه علوم زمین و منابع طبیعی) واقع در هانوفر آلمان تحت راهنمایی دکتر پاول کوئنیگر گذراندند. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایشان در زمینه " استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب" بود و در تحقیق مذکور داده های بارش – رواناب چهار حوضه کوچک در البرز مرکزی، به منظور تعیین دقت روش های کولینس، حداقل مربعات و برنامه ریزی خطی در استخراج هیدروگراف واحد و بازسازی هیدروگراف رواناب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحقیقات دکتر اوسطی از سال 1387 بر روی ارتباط بین آب های سطحی – زیرزمینی در مناطق کارستی (حوضه سراب کرخه) متمرکز شد. ایشان علاوه بر استفاده از ایزوتوپ های پایدار در بررسی ارتباط بین آب های سطحی – زیرزمینی، به مطالعه روند تغییرات زمانی کمیت و کیفیت آب در حوضه سراب کرخه پرداختند. از سال 1389 تاکنون، دکتر اوسطی در پروژه های آبخیزداری متعددی با شرکت های مهندسین مشاور سازه آب شفق و همایون مشاور همکاری دارند. ایشان هم اکنون استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان (سنندج، ایران) می باشند.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب کرخه)
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب (مطالعه موردی: البرز مرکزی)
 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، کردستان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: برآورد فرسایش و رسوب در مقیاس حوضه با استفاده از مدل های مختلف تجربی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کاربرد ایزوتوپ های پایدار(دتریوم و اکسیژن – 18) در منابع آب
 • کاربرد GIS در منابع آب
 • روش های آماری و زمین آماری در منابع آب
 • مطالعات رواناب و رسوب با استفاده از باران ساز صحرایی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
هادی نیری، خالد اوسطی، پریسا عثمانی (1396) ارزیابی تعادل ژئومورفولوژیکی با استفاده از روش‏های رزگن و چهارچوب استیل رود (مطالعۀ موردی: رودخانۀ تروال، کردستان) پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: 49 (3); 541-556
2
جبار هادی قورقی، خالد اوسطی (1396) اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوزه های زوجی خامسان ) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: شماره 16; 113-122
3
خالد اوسطی، هادی نیری، پریسا عثمانی (1395) برآورد عملکرد مدل های رگرسیون توانی در تعیین هندسه هیدرولیکی مقطع پر کانال های پایدار (مطالعه موردی: حوضه تروال) تحقیقات منابع آب ایران: سال 12 - شماره 3; 189-200
4
خالد اوسطی، محمد جواد نحوی نیا (1395) بررسی تناسب کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند جهت مصارف کشاورزی محیط زیست و مهندسی آب: 2; 36-25
5
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی، پل کوئینگر، کامران چپی، آرش ملکیان (1394) تحلیل روند تغییرات جریان در رودخانه های سراب کرخه: شواهدی از اثرات تغییر اقلیم بر سیستم های منابع آب مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: دوره 68، شماره 3; 659-674
6
Khaled Osati, Paul Koeniger, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2015) Spatiotemporal patterns of stable isotopes and hydrochemistry in springs and river flow of the upper Karkheh River Basin, Iran Isotopes in Environmental and Health Studies: 7; 14-40
7
خالد اوسطی، علی سلاجقه، صالح آرخی (1391) تغییرات مکانی میزان نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت کردان) مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: 65; 461-472
8
Khadijeh Ebrahimi, Sadat Feiznia, Jannat rostami, Khaled Osati (2011) Assessing Temporal and Spatial Variations of Groundwater Quality (A case study: Kohpayeh-Segzi) Journal of rangeland science: 1 شماره 3; 193-202
9
Mohammad Mahdavi, Khaled Osati, Sayed Ali Naghi Sadeghi, Bakhtiar Karimi, Jalil Mobaraki (2010) Determining Suitable Probability Distribution Models for Annual Precipitation Data (A Case Study of Mazandaran and Golestan Provinces) Journal of sustainable development: 3; 159-168
10
شهرام خلیقی سیگارودی، سید علی نقی صادقی سنگدهی، خالد اوسطی، یوسف قویدل رحیمی (1388) بررسی نمایه های ارزیابی پدیده های ترسالی و خشکسالی: SPI PNPI NITZCHE (مطالعه موردی، استان مازندران) تحقیقات مرتع و بیابان ایران: 16; 44-54
مقاله ارائه‌شده
1
خالد اوسطی (1396) بررسی روند تغییرات رژیم جریان با استفاده از شاخص های IHA دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
2
خالد اوسطی (1396) مقایسه روش من – کندال (MK) و من- کندال اصلاح شده (MMK) در تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
3
جبار هادی قورقی، خالد اوسطی، محمد شرافتی (1396) ارزیابی مقادیر رواناب و رسوب حاصل از رگبارهای طبیعی (مطالعه موردی: کرت های صحرایی حوضه معرف زوجی خامسان) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
4
خالد اوسطی (1395) اثر خودهمبستگی بر نتایج آنالیز روند سری های زمانی دمای متوسط سالانه دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، ایران، سنندج
5
خالد اوسطی (1395) بررسی میزان تشابه فیزیوگرافی حوضه های زوجی خامسان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
6
جبار هادی قورقی، خالد اوسطی، آزاده کاتبی کرد (1395) اثر طول دوره آماری بر تابع توزیع و مقادیر برآوردی دبی پیک لحظه ای سیلاب(مطالعه موردی: سراب حوضه سفیدرود) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
7
خالد اوسطی (1394) برآورد تغییرات مکانی رواناب در حوضه پارسل A سد قشلاق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، ایران، تهران
8
Paul Koeniger, Khaled Osati (2013) A review on stable isotope hydrological studies in the Zagros Mountains, Iran GIAN 2013 Scientific Conference on: Biosphere Reserves The way to sustainability, Iran, Karaj
9
Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Paul Koeniger (2012) Statistical and Trend Analysis of Surface Water Quality for the Upstream of Karkheh River in Iran Tropentag 2012 "Resilience of agricultural systems against crises", Germany, Göttingen
10
Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012) Spatial and temporal variability of stable isotopes in the Upper Karkheh River basin, Iran Joint European Stable Isotope Users Group Meeting (JESIUM)
11
Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012) Stable isotopes stream flow characteristics of the Karkheh River in Iran and implications for water resources management GIAN Scientific Conference on Biodiversity in Zagros Region
12
الماس رحمانی، کریم سلیمانی، خالد اوسطی (1389) انتقال آب بین حوزه ای اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ایران، ساری
13
الماس رحمانی، کریم سلیمانی، محمد رضا قنبرپور، خالد اوسطی (1389) بررسی روند برخی شاخص های کیفی آب زیرزمینی با استفاده از آمار ناپارامتریک(مطالعه موردی: دشت قائم شهر - جویبار) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، ایران، ساری
14
Mosa Karami, Khaled Osati (2010) Determining the Most Suitable Geostatistical Method for Preparing Isohytal Map International conference on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions”, Iran, Karaj
15
Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi (2010) Efficiency of Collin’s Method in Derivation of the Unit Hydrograph from Complex Storms International conference on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions”, Iran, Karaj
16
Rangin Heydari, Khaled Osati (2010) Statistical Analysis of Stream Length Distributions in Strahler Ordering System (A Case Study: Chehel Chai Basin) International conference on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi-Arid Regions”, Iran, Karaj
17
مجتبی جنت رستمی، خالد اوسطی، رنگین حیدری، خدیجه ابراهیمی (1389) مدیریت بهینه کیفیت آب ابیاری با استفاده از زمین امار (مطالعه موردی: دشت کوهپایه) همایش ملی ژئوماتیک 89، ایران، تهران
18
اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، سعید خضری، حسین پوزش (1389) بررسی فرسایش پذیری بر مبنای ویژگی های ذاتی سنگ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد سنندج) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، نور
19
محمد مهدوی، محمد خسروی، خالد اوسطی، سامان مرادی خارخار (1389) پایش خشکسالی منطقه جنوب کشور از دیدگاه شاخصهای متعدد خشکسالی هواشناسی ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، نور
20
خالد اوسطی، اصغر فرج الهی (1389) طبقه بندی کاربردی غلظت نیترات و تعیین مهم ترین فعالیت انسانی موثر بر میزان آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت کردان ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، نور
21
خالد اوسطی، علی سلاجقه (1389) بررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی دشت کردان) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، نور
22
اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، یوسف مجیدی، رحمان محمدی (1389) پایش خشکسالی در استان های سمنان و خراسان رضوی با استفاده از شاخص های Z Score و RAI ،PNPI ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، نور
23
Saleh Arekhi, Khaled Osati (2009) Estimating sediment yield from three micro-catchments using integrated KW-GIUH and MUSLE models in GIS The 6th international symposium on Digital Earth, China, Beijing
24
Saleh Arekhi, Khaled Osati (2009) Modeling runoff from three micro-catchments using integrated KW-GIUH models in GIS The 6th international symposium on Digital Earth, China, Beijing
25
Khaled Osati, Mohamad javad nahvi nia, Hemen Shariati, Mohammad Reza Askari (2009) Nitrate pollution in different land use of Kurdan watershed 3rd International conference of water resource management, Iran, Shahrood
26
Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi (2009) Assessment of rainfall-runoff relationships of complex storms by challenge matrix method 3rd International conference of water resource management, Iran, Shahrood
27
Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Jalil Mobaraki (2009) Derivation of the Unit hydrograph from complex storms by different LP models 3rd International conference of water resource management, Iran, Shahrood
28
محمد جواد نحوی نیا، خالد اوسطی، محسن حسینعلی زاده، مسعود پارسی نژاد (1388) مطالعه تغییرات مکانی SAR و CL آب زیر زمینی دشت گناباد با استفاده از نظریه ژئو استاتیستیک سومین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب، ایران، شاهرود
29
شهرام خلیقی سیگارودی، محمد خسروی، خالد اوسطی، منصور نجفی حاجیور (1388) استفاده از انرژی بیوگاز راهکاری برای حفظ محیط زیست وکاهش سرعت تغییرات اقلیمی سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
30
خالد اوسطی، اکبر بابائی (1388) کنترل و تعدیل اثرات سیل با مدیریت دشت های سیلابی و بهره گیری از پیشرفته ترین سیستم های هشدار سیل سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
31
محمد خسروی، خالد اوسطی، کیوان کریمی زاده (1388) اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت آب و بررسی راهکارهای مدیریت این تغییرات سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
32
محمد جواد نحوی نیا، خالد اوسطی، حمید کاردان مقدم، حسین شریعتی (1388) پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر کشاورزی با استفاده از کریجینگ سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
33
اصغر فرج الهی، غلامرضا زهتابیان، خالد اوسطی (1388) آزمون پنج شاخص پرکاربرد خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان های اصفهان و فارس) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، ایران، اصفهان
34
اکبر بابائی، خالد اوسطی، محمد جواد نحوی نیا (1388) ارزیابی خشکسالی های نیم قرن اخیر غرب و شمال غرب ایران پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محور مدیریت بلایای طبیعی، ایران، گرگان
35
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی (1388) طبقه بندی روشهای استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محور مدیریت بلایای طبیعی، ایران، گرگان
36
محمد جواد نحوی نیا، اکبر بابائی، خالد اوسطی، مسعود پارسی نژاد (1387) پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخص های متعدد خشکسالی اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، ایران، زابل
37
اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، سید علی نیک نژاد، جمال ایمانی (1387) پیامدهای همگام تغییر اقلیم با خشکسالی، سیل و بیابان زایی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
38
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی (1387) بهینه سازی رابطه بارش- رواناب رگبارهای مرکب با استفاده از روش برنامه ریزی خطی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
39
خالد اوسطی، خالد احمد آلی، آرمان رشیدی (1387) بررسی چالش های زیست محیطی دریاچه زریبار و نقش مدیریت دراین بحران دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
40
آرمان رشیدی، خالد اوسطی، خالد احمد آلی (1387) زریبار از دیدگاه اکوتوریسم و گردشگری دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
41
خالد احمد آلی، آرمان رشیدی، خالد اوسطی (1387) بررسی پتانسیل های دریاچه زریبار از لحاظ اکولوژیک، منابع آب، شیلات و حیات وحش دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
42
خالد اوسطی، سید علی نقی صادقی سنگدهی، محمد خسروی، سامان مرادی خارخار (1387) اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی، محیط زیست و اجزای اکوسیستم، بهداشت و سلامت جامعه اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، ایران، ساری‏‏
43
کیوان کریمی زاده، شاهرخ حکیم خانی، خالد اوسطی، محمد خسروی (1387) بررسی شدت فرسایش با روش ژئومرفولوژی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز خانقاه سرخ شهرستان ارومیه) اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، ایران، ساری‏‏
44
خالد اوسطی، بختیار کریمی، موسی کرمی (1387) مطالعه تطبیقی شش شاخص پرکاربرد خشکسالی هواشناسی در استانهای شمالی کشور و بررسی خشکسالی و ترسالی سده گذشته از دیدگاه مناسب ترین شاخص اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری، ایران، ساری‏‏
45
شهرام خلیقی سیگارودی، خالد اوسطی، بختیار کریمی، موسی کرمی (1386) بررسی و تحلیل خشکسالی و ترسالی در ایستگاههای استان های مازندران و گلستان چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز، ایران، کرج
46
حمید محمدی، غلام­رضا نوری، محمد رضا میر، خالد اوسطی، مسلم رستم­پور (1385) نقش تولید علوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت) در کاهش فشار چرای مراتع اولین همایش ملی-دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
سارا لیلی، پرویز کرمی، خالد اوسطی (1396) اثر فرم رویشی و درصد پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب
3
4
نریمان محمودی، علی سلاجقه، خالد اوسطی، محسن محسنی ساروی (1394) بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب(مطالعه موردی: سراب حوضه دز)
5
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی، کامران چپی، آرش ملکیان، پل کوئینگر (1392) نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب کرخه)
6
الماس رحمانی، کریم سلیمانی، محمد رضا قنبرپور، خالد اوسطی (1389) بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قائم شهر - جویبار، استان مازندران )
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Khaled Osati (2017) Virtual Water Trade as a Strategy to Water Resource Management آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
2
3
خالد اوسطی (1393) استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی
4
خالد اوسطی (1392) کاربرد ایزوتوپ های پایدار در هیدرولوژی و منابع آب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
5
خالد اوسطی (1390) بهبود دقت روشهای زمین آماری در تحقیقات منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • سارا ليلي
  نام و نام خانوادگی: سارا لیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مرتعداری
  پایان نامه: اثر فرم رویشی و درصد پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب
 • نريمان محمودي
  نام و نام خانوادگی: نریمان محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبخیزداری
  پایان نامه: بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه و ارتباط آن با تغییرات پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی: حوزه دز)
 • الماس رحماني
  نام و نام خانوادگی: الماس رحمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبخیزداری
  پایان نامه: بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قائم شهر – جویبار، استان مازندران)
 • پريسا عثماني
  نام و نام خانوادگی: پریسا عثمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات طبیعی
  پایان نامه: بررسی تعادل ژئومورفولوژیکی رودخانه تروال(استان کردستان) و مخاطرات ناشی از آن
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • نماینده پژوهشی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری در شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1393 - 1395)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی (1393 - 1395)
 • مشاور پروژه های آبخیزداری در شرکت های مهندسین مشاور سازه آب شفق، آسو و ... (1388 - 1395)
 • دبیر کانون شعر و ادب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1387 - 1388)
بیشتر