1403/03/05
خالد اوسطی

خالد اوسطی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56004065800
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری
تلفن: (+98)87-33627721

معرفی

دکتر خالد اوسطی متولد بهمن 1362 شهرستان دهگلان است. ایشان دوره کارشناسی خود را در سال 1385 در رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه کردستان اخذ نمودند و به ترتیب در سال های 1387 و 1392 مفتخر به دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی آبخیزداری از دانشگاه تهران شدند. دکتر اوسطی در سال 2012، فرصت مطالعاتی 6 ماهه ای را در آزمایشگاه ایزوتوپ های پایدار آب موسسه بین المللی BGR (موسسه علوم زمین و منابع طبیعی) واقع در هانوفر آلمان تحت راهنمایی دکتر پاول کوئنیگر گذراندند. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایشان در زمینه " استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب" بود و در تحقیق مذکور داده های بارش – رواناب چهار حوضه کوچک در البرز مرکزی، به منظور تعیین دقت روش های کولینس، حداقل مربعات و برنامه ریزی خطی در استخراج هیدروگراف واحد و بازسازی هیدروگراف رواناب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحقیقات دکتر اوسطی از سال 1387 بر روی ارتباط بین آب های سطحی – زیرزمینی در مناطق کارستی (حوضه سراب کرخه) متمرکز شد. ایشان علاوه بر استفاده از ایزوتوپ های پایدار در بررسی ارتباط بین آب های سطحی – زیرزمینی، به مطالعه روند تغییرات زمانی کمیت و کیفیت آب در حوضه سراب کرخه پرداختند. از سال 1389 تاکنون، دکتر اوسطی در پروژه های آبخیزداری متعددی با شرکت های مهندسین مشاور سازه آب شفق و همایون مشاور همکاری دارند. ایشان هم اکنون استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان (سنندج، ایران) می باشند.

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، کردستان ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: برآورد فرسایش و رسوب در مقیاس حوضه با استفاده از مدل های مختلف تجربی
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: استخراج هیدروگراف واحد از رگبارهای مرکب (مطالعه موردی: البرز مرکزی)
 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب کرخه)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Assessing the trends of streamflow and its linkages with climate variables in the Dez river basin, Iran Nariman Mahmoodi, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohsen Mohseni Saravi (2022)
Spatial distribution of heavy metal concentrations surrounding a cement factory and its effect on Astragalus gossypinus and Wheat in Kurdistan province, Iran Bahram Gholinejad Bodagh, Sardar Mehrjo, Eisa bandak, Khaled Osati, Farshid Ghorbani, asghar Farajolahi (2021)
The effects of precipitation variability on the canopy cover of forage species in arid rangelands, Iran Hamed Joneidi Jafari, Nahid Azizi, Khaled Osati, Eisa bandak (2020)
تحلیل روند تغییرات جریان در رودخانه های سراب کرخه: شواهدی از اثرات تغییر اقلیم بر سیستم های منابع آب خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی، پل کوئینگر، کامران چپی، آرش ملکیان (1394)
Spatiotemporal patterns of stable isotopes and hydrochemistry in springs and river flow of the upper Karkheh River Basin, Iran Khaled Osati, Paul Koeniger, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2015)
Assessing Temporal and Spatial Variations of Groundwater Quality (A case study: Kohpayeh-Segzi) Khadijeh Ebrahimi, Sadat Feiznia, Jannat rostami, Khaled Osati (2011)
Determining Suitable Probability Distribution Models for Annual Precipitation Data (A Case Study of Mazandaran and Golestan Provinces) Mohammad Mahdavi, Khaled Osati, Sayed Ali Naghi Sadeghi, Bakhtiar Karimi, Jalil Mobaraki (2010)
بررسی نمایه های ارزیابی پدیده های ترسالی و خشکسالی: SPI PNPI NITZCHE (مطالعه موردی، استان مازندران) شهرام خلیقی سیگارودی، سید علی نقی صادقی سنگدهی، خالد اوسطی، یوسف قویدل رحیمی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Statistical and Trend Analysis of Surface Water Quality for the Upstream of Karkheh River in Iran Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Paul Koeniger (2012)
Spatial and temporal variability of stable isotopes in the Upper Karkheh River basin, Iran Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012)
Stable isotopes stream flow characteristics of the Karkheh River in Iran and implications for water resources management Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012)
انتقال آب بین حوزه ای الماس رحمانی، کریم سلیمانی، خالد اوسطی (1389)
مدیریت بهینه کیفیت آب ابیاری با استفاده از زمین امار (مطالعه موردی: دشت کوهپایه) مجتبی جنت رستمی، خالد اوسطی، رنگین حیدری، خدیجه ابراهیمی (1389)
پایش خشکسالی منطقه جنوب کشور از دیدگاه شاخصهای متعدد خشکسالی هواشناسی محمد مهدوی، محمد خسروی، خالد اوسطی، سامان مرادی خارخار (1389)
پایش خشکسالی در استان های سمنان و خراسان رضوی با استفاده از شاخص های Z Score و RAI ،PNPI اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، یوسف مجیدی، رحمان محمدی (1389)
Nitrate pollution in different land use of Kurdan watershed Khaled Osati, Mohamad javad nahvi nia, Hemen Shariati, Mohammad Reza Askari (2009)
مطالعه تغییرات مکانی SAR و CL آب زیر زمینی دشت گناباد با استفاده از نظریه ژئو استاتیستیک محمد جواد نحوی نیا، خالد اوسطی، محسن حسینعلی زاده، مسعود پارسی نژاد (1388)
Derivation of the Unit hydrograph from complex storms by different LP models Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Jalil Mobaraki (2009)
استفاده از انرژی بیوگاز راهکاری برای حفظ محیط زیست وکاهش سرعت تغییرات اقلیمی شهرام خلیقی سیگارودی، محمد خسروی، خالد اوسطی، منصور نجفی حاجیور (1388)
اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت آب و بررسی راهکارهای مدیریت این تغییرات محمد خسروی، خالد اوسطی، کیوان کریمی زاده (1388)
پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیرجند از نظر کشاورزی با استفاده از کریجینگ محمد جواد نحوی نیا، خالد اوسطی، حمید کاردان مقدم، حسین شریعتی (1388)
ارزیابی خشکسالی های نیم قرن اخیر غرب و شمال غرب ایران اکبر بابائی، خالد اوسطی، محمد جواد نحوی نیا (1388)
پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخص های متعدد خشکسالی محمد جواد نحوی نیا، اکبر بابائی، خالد اوسطی، مسعود پارسی نژاد (1387)
پیامدهای همگام تغییر اقلیم با خشکسالی، سیل و بیابان زایی اصغر فرج الهی، خالد اوسطی، سید علی نیک نژاد، جمال ایمانی (1387)
بررسی چالش های زیست محیطی دریاچه زریبار و نقش مدیریت دراین بحران خالد اوسطی، خالد احمد آلی، آرمان رشیدی (1387)
زریبار از دیدگاه اکوتوریسم و گردشگری آرمان رشیدی، خالد اوسطی، خالد احمد آلی (1387)
اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی، محیط زیست و اجزای اکوسیستم، بهداشت و سلامت جامعه خالد اوسطی، سید علی نقی صادقی سنگدهی، محمد خسروی، سامان مرادی خارخار (1387)
بررسی شدت فرسایش با روش ژئومرفولوژی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز خانقاه سرخ شهرستان ارومیه) کیوان کریمی زاده، شاهرخ حکیم خانی، خالد اوسطی، محمد خسروی (1387)
بررسی و تحلیل خشکسالی و ترسالی در ایستگاههای استان های مازندران و گلستان شهرام خلیقی سیگارودی، خالد اوسطی، بختیار کریمی، موسی کرمی (1386)
نقش تولید علوفه به روش هیدروپونیک(آبکشت) در کاهش فشار چرای مراتع حمید محمدی، غلام­رضا نوری، محمد رضا میر، خالد اوسطی، مسلم رستم­پور (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب و رسوبات دریاچه زریبار هدیه حسینی، خالد اوسطی، شیرکو ابراهیمی محمدی (1401)
اثر خودهمبستگی در تشخیص روند سری های زمانی تبخیر از تشت شیدا علی مرادی، شیرکو ابراهیمی محمدی، خالد اوسطی (1400)
برآورد تبخیر از مخازن سدها در مناطق متنوع آب و هوایی ایران معروف بگماز، جمیل بهرامی، سلمان احمدی، خالد اوسطی (1399)
توزیع زمانی و مکانی کیفیت آب دریاچه زریبار و ارتباط آن با نوسانات ذخیره آبی جلال اصلانی اسلمرز، شیرکو ابراهیمی محمدی، خالد اوسطی (1399)
اثرتنوع و ترکیب گیاهی مرتع بر مقدار رواناب و رسوب زینب نصرتی، خالد اوسطی، پرویز کرمی (1398)
تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین ناشی از کارخانه سیمان بیجار در خاک و پوشش گیاهی مرتع سردار مهرجو، بهرام قلی نژاد بداغ، فرشید قربانی چقامارانی، خالد اوسطی (1398)
تعیین شایستگی مرتع برای تولید علوفه و چرای مشترک گوسفند و بز در مراتع ییلاقی زیار آمل سمیرا مامویی، محمد رضا طاطیان، رضا تمرتاش، خالد اوسطی (1397)
اثر فرم رویشی و درصد پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب سارا لیلی، خالد اوسطی، پرویز کرمی (1396)
بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب(مطالعه موردی: سراب حوضه دز) نریمان محمودی، علی سلاجقه، محسن محسنی ساروی، خالد اوسطی (1394)
نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب کرخه) خالد اوسطی، محمد مهدوی، علی سلاجقه، آرش ملکیان، کامران چپی، پل کوئینگر (1392)
بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قائم شهر - جویبار، استان مازندران ) الماس رحمانی، محمد رضا قنبرپور، کریم سلیمانی، خالد اوسطی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • هیدرولوژی آب های سطحی (مدل سازی بارش – رواناب، شبیه سازی سری های زمانی- هیدرولوژی کارست)
 • کاربرد ایزوتوپ های پایدار(دتریوم و اکسیژن – 18) در هیدرولوژی و منابع آب
 • کاربرد GIS در هیدرولوژی و منابع آب
 • روش های آماری و زمین آماری در هیدرولوژی و منابع آب
 • مطالعات رواناب و رسوب با استفاده از باران ساز صحرایی
بیشتر

دانشجویان

 • پریسا عثمانی
  نام: پریسا عثمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخاطرات طبیعی
  پایان نامه: بررسی تعادل ژئومورفولوژیکی رودخانه تروال(استان کردستان) و مخاطرات ناشی از آن
 • الماس رحمانی
  نام: الماس رحمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبخیزداری
  پایان نامه: بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قائم شهر – جویبار، استان مازندران)
 • نریمان محمودی
  نام: نریمان محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبخیزداری
  پایان نامه: بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه و ارتباط آن با تغییرات پارامترهای هیدروژئومورفولوژیکی حوضه (مطالعه موردی: حوزه دز)
 • سارا لیلی
  نام: سارا لیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مرتعداری
  پایان نامه: اثر فرم رویشی و درصد پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب
بیشتر

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • مشاور پروژه های آبخیزداری (هیدرولوژی، هواشناسی، آب زیرزمینی و جانمایی سازه های آبخیزداری) در شرکت های مهندسین مشاور سازه آب شفق، آسو و ... (1388 - 1395)
 • نماینده پژوهشی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری در شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان (1393 - 1395)
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان (1393 - 1394)
 • دبیر کانون شعر و ادب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1387 - 1388)
بیشتر

گالری تصاویر

دریاچه زریبار فعالیت های دانشجویان در انجمن علمی فعالیت های دانشجویان در انجمن علمی