1403/01/27
جواد ده ده جانی

جواد ده ده جانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 32132132
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان - دانشکده هنرومعماری - اتاق 114
تلفن: 33664600-10 (داخلی 4361)

تحصیلات

  • کارشناسی صنایع دستی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1381 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ، دانشگاه شاهد ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: ساختارشکنی در صفحه آرایی مجلات فرهنگی و هنری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
رنگ در بسته بندی دارو جواد ده ده جانی (1393)
رنگ در بسته بندی دارو جواد ده ده جانی (1393)