25 تیر 1397
جمال اركات

جمال ارکات

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی صنایع (1382 - 1386)
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (1380 - 1382)
 • کارشناسی مهندسی صنایع (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: استفاده از روش فاکتورهای کلیدی موفقیت در طراحی سیستم های اطلاعاتی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تحلیل و مدلسازی سیستم های صف
 • فرآیندهای تصادفی
 • طراحی سیستم های صنعتی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علیرضا عیدی، جمال ارکات، احسان پرهیزکار مهرآبادی (1396) ارائه دو روش فراابتکاری برای حل مسأله مکان یابی هاب مرکز ظرفیت دار مدیریت تولید و عملیات: دوره 8 شماره 2; 47-60
2
Fardin Ahmadizar, Ahmad Rabanimotlagh, Jamal Arkat (2017) Stochastic group shop scheduling with fuzzy due dates JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS: 33; 2075-2084
3
جمال ارکات، مهران یعقوبی (1396) بکارگیری مدل صف فوق مکعبی در مکان یابی تسهیلات اضطراری با در نظر گرفتن تسهیل پشتیبان مهندسی صنایع و مدیریت شریف: 22; 67-75
4
Arman Nedjati, Gokhan Izbirak, Jamal Arkat (2017) Bi-objective covering tour location routing problem with replenishment at intermediate depots: Formulation and meta-heuristics COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING: 110; 191-206
5
جمال ارکات، پرک قدس، فردین احمدی زر (1395) بهینه سازی توالی و تخصیص کامیون های ورودی و خروجی در باراندازهای متقاطع نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران: 50; 177-189
6
Arman Nedjati, Gokhan Izbirak, Bela Vizvari, Jamal Arkat (2016) Complete Coverage Path Planning for a Multi-UAV Response System in Post-Earthquake Assessment Robotics: 5; 1-15
7
جمال ارکات، حشمت الله عطایی (1395) ارائه مدل و رویکرد حل برای مسأله مکان یابی - مسیریابی - کنترل موجودی نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق): 27; 69-80
8
Jamal Arkat, Reza Jafari (2016) Network location problem with stochastic and uniformly distributed demands International Journal of Engineering: 29; 654-662
9
Jamal Arkat, Parak Qods, Fardin Ahmadizar (2016) Truck scheduling problem in a cross-docking system with release time constraint Journal of industrial and systems engineering: 9; 1-17
10
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1394) مکان یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل علوم و فناوریهای پدافند نوین - دانشگاه امام حسین (ع) با همکاری دانشگاه ها و مراکز دیگر: 4; 265-276
11
جمال ارکات، شکوفه زمانی، پرک قدس (1394) مکان یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران مدیریت بحران-دانشگاه مالک اشتر با همکاری انجمن ایمنی ایران: 8; 95-106
12
Fardin Ahmadizar, Mehdi Zeynivand, Jamal Arkat (2015) Two-level vehicle routing with cross-docking in a three-echelon supply chain: A genetic algorithm approach APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 39; 7065-7081
13
Jamal Arkat, Homa Ghahve (2014) Scheduling of virtual manufacturing cells with outsourcing allowed International Journal of Computer Integrated Manufacturing: 27 (12); 1079-1089
14
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1393) مکان یابی برای دو تسهیل مستعد ازدحام با در نظر گرفتن مشتریان کم حوصله نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران: 48 (1); 13-22
15
Jamal Arkat, Mehdi HossinAbadi (2014) Partial-Fraction Decomposition Approach to the M/H2/2 Queue Iranian Journal of Operations Research: 5; 59-67
16
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1392) مکان یابی شبکه ای تسهیلات پرازدحام با در نظر گرفتن انصراف قبل از ورود مشتریان پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید: 1; 39-45
17
Fardin Ahmadizar, Mehdi HossinAbadi, Jamal Arkat (2012) Machine-Part Grouping Using a Bi-Population Genetic Algorithm International Journal of Innovative Computing Information and Control: 8; In press
18
Jamal Arkat, Mehdi HossinAbadi, Fardin Ahmadizar (2012) Multi-objective genetic algorithm for cell formation problem considering cellular layout and operations scheduling International Journal of Computer Integrated Manufacturing: vol. 25 No. 7; 625-635
19
Jamal Arkat, Hadi Abdollahzadeh Sangroodi, Homa Ghahve (2012) A new branch and bound algorithm for cell formation problem APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 36; 5091-5100
20
Jamal Arkat, Forozan Naseri, Fardin Ahmadizar (2011) A stochastic model for the generalised cell formation problem considering machine reliability International Journal of Computer Integrated Manufacturing: 24; 1195-1102
21
Jamal Arkat, Mehdi HossinAbadi, Lila Hosaini (2011) Integrating cell formation with cellular layout and operations scheduling International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 0; 1-11
22
جمال ارکات، مهدی حسین ابادی فراهانی، وحید ناصری (1390) بهبود الگوریتم انفجار نارنجک برای حل مسأله تشکیل سلول پویا نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق): 22; 226-233
23
مهدی یاوری، جمال ارکات، یاسر امامیان (1390) مدل سازی مسأله طراحی سیستم تولید سلولی با برنامه ریزی چندهدفه فازی تعمیم یافته فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 16; 55-71
24
Jamal Arkat, Lila Hosaini, Mehdi HossinAbadi (2011) Minimization of exceptional elements and voids in the cell formation problem using a multi-objective genetic algorithm EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS: 38; 9597–9602
25
جمال ارکات، مسعود باباخانی، بابک ابراهیمی (1388) بکارگیری بازپخت شبیه سازی شده در مدل آنتروپی توزیع سفر (مطالعه موردی) نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق): 20; 15-21
26
Parviz Fatahi, Fariborz Jawlaee, Jamal Arkat (2009) Flexible job shop scheduling with overlapping in operations APPLIED MATHEMATICAL MODELLING: 33; 3076-3087
27
Mohamad Saed Jebal Ameli, Jamal Arkat, Morad ShorshSkri (2008) Applying metaheuristics in the generalized cell formation problem considering machine reliability Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers: 25; 261-274
28
Mohamad Saed Jebal Ameli, Jamal Arkat, Farnaz BarzinPor (2008) Modelling the effects of machine breakdowns in the generalized cell formation problem International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 39; 838-850
29
Mohamad Saed Jebal Ameli, Jamal Arkat (2008) Cell formation with alternative process routings and machine reliability consideration International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 35; 761-768
30
Taghi Akhavan, Babak Abasi, Jamal Arkat (2007) A generalized linear statistical model approach to monitor profiles International Journal of Engineering: 20; 233-242
31
Jamal Arkat, Mohamad Saed Jebal Ameli, Heibatolah Sadeghi (2007) A multi-objective memetic algorithm for the generalized cell formation problem considering machine reliability The International Journal of Applied management and Technology: 5; 139-156
32
Jamal Arkat, Taghi Akhavan, Babak Abasi (2007) Artificial neural networks in applying MCUSUM residuals charts for AR(1) processes APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: 189; 1889-1901
33
Babak Abasi, Abdolhamid Eshragh Jahromi, Jamal Arkat, Mehdi Hossein kochak (2006) Estimating the parameters of Weibull distribution using simulated annealing algorithm APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: 183; 85-93
34
Jamal Arkat, Mohammad saidi meher abad, Babak Abasi (2006) Applying simulated annealing to cellular manufacturing system design International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 32; 531-536
35
Babak Abasi, Shahram Shadrokh, Jamal Arkat (2006) Bi-objective resource-constrained project scheduling with robustness and makespan criteria APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: 180; 146-152
36
Babak Abasi, Taghi Akhavan, Jamal Arkat (2006) Optimum target value of multivariate processes with unequal non-conforming costs Journal of Industrial Engineering International: 2; 1-12
مقاله ارائه‌شده
1
فردین احمدی زر، وحید رحیمی، جمال ارکات (1396) ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای طراحی جانمایی چندطبقه ای یک سیستم تولید سلولی پویا با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور، آموزش اپراتورها و مجاز دانستن تکرار ماشین ها دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
2
فردین احمدی زر، وحید رحیمی، جمال ارکات (1395) ارائه یک مدل ریاضی جدید برای طراحی جانمایی چندطبقه ای یک سیستم تولیدسلولی پویا با در نظر گرفتن تخصیص اپراتور اولین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران، ایران، همدان
3
پرک قدس، جمال ارکات (1395) مروری بر مطالعات زمانبندی کامیون ها در سیستم تخلیه-بارگیری همزمان کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، ایران، تهران
4
پرک قدس، جمال ارکات (1395) مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسیرهای عملیاتی چندگانه اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، ایران، آستانه
5
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1395) مکان یابی ایستگاه های امدادرسانی در شرایط بحران با در نظر گرفتن زمان های سفر سومین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE، ایران، تهران
6
لیلا ایزدی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1395) ارائه مدلی برای زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، شیراز
7
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1394) ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله مکان یابی تسهیلات نظامی با در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
8
جمال ارکات، سبحان مصطفایی، زهرا منصوری، مهناز بختیاری (1394) ارائه مدل ریاضی توزیع کالا در زنجیره تامین سه سطحی مبتنی بر مدل های مکان یابی – موجودی با در نظرگرفتن تخفیفات چند سطحی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
9
جمال ارکات، فردین احمدی زر، شکوفه زمانی (1394) مکان یابی تسهیلات سلامت مستعد ازدحام با در نظر گرفتن زمان های خدمت دهی وابسته به مسافت دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
10
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1393) مکان یابی پارکینگ های عمومی با فرض امکان وقوع ازدحام در مکان پارکینگ ها چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران، تهران
11
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1393) ارائه یک مدل دوهدفه برای مسأله پوشش یال با فرض امکان پوشش چندتسهیلی یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
12
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1393) مکان یابی تسهیلات حساس با در نظر گرفتن پوشش پشتیبان و اصول پدافند غیرعامل یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
13
جمال ارکات، مهران یعقوبی (1393) مدل سازی مسأله مکان یابی تسهیلات اضطراری با در نظر گرفتن خدمت دهنده پشتیبان هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، سمنان
14
جمال ارکات، سعید الماسی (1393) مکان یابی تسهیلات اضطراری با زمان سفر وابسته به تراکم ترافیک هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، سمنان
15
جمال ارکات، شکوفه زمانی، اکبر اسماعیلی (1393) ارائه یک مدل پوششی برای طراحی شبکه های ارتباطی مستعد ازدحام هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، سمنان
16
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1392) طراحی شبکه های حمل و نقل پرازدحام با استفاده از سیستم های صف سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، ایران، تهران
17
جمال ارکات، شکوفه زمانی (1392) مسأله مکان یابی مراکز درمانی با فرض وقوع ازدحام در شرایط بحران دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
18
خالد برزگر، جمال ارکات، محسن دولت آبادی (1392) جایابی دپوی مرکزی و نقاط توزیع وابسته در مساله تور پوششی برای توزیع کمک های انسان دوستانه ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، تهران
19
جمال ارکات، حشمت الله عطایی، سید رضا جعفری (1391) مسأله ی مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی فازی دوازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، ایران، بابلسر
20
جمال ارکات، حشمت الله عطایی، فردین احمدی زر (1391) مسأله ی مکان یابی- مسیریابی دو هدفه در مدیریت بحران نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در مدیریت بحران، ایران، سنندج
21
جمال ارکات، شکوفه زمانی، فردین احمدی زر (1391) مروری بر مدل های مکان یابی تسهیلات اضطراری (پناه گاه ها و مراکز اورژانس) نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در مدیریت بحران، ایران، سنندج
22
جمال ارکات، حشمت الله عطایی، فردین احمدی زر (1391) مدلی جدید برای مسأله مکان یابی، مسیریابی و کنترل موجودی پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، ایران، تبریز
23
جمال ارکات، سید رضا جعفری، حمید فرورش (1391) ارائه مدل و الگوریتم حل برای مسأله مکان یابی شبکه ای با تقاضاهای تصادفی بر روی کمان پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، ایران، تبریز
24
Mehdi HossinAbadi, Lila Hosaini, Jamal Arkat (2011) Single Machine Scheduling with Non-monotonic Time Dependent Processing Times 4th International Conference of Iranian Operations Research Society, Iran, Rasht
25
جمال ارکات، مهدی حسین ابادی فراهانی (1390) روشی کارآمد برای حل معادلات تعادل سیستمهای صف با مشتریان متنوع چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، رشت
26
جمال ارکات، مهدی حسین ابادی فراهانی (1390) بهبود الگوریتم های فراابتکاری در حل مسئله تشکیل سلول تعمیم یافته چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، رشت
27
جمال ارکات، هیوا فاروقی، حسینعلی حیدری (1389) ارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی میزان مصرف هفتگی گاز شهر ایلام اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، ایران، شیراز
28
جمال ارکات، مهدی حسین ابادی فراهانی، وحید ناصری (1389) حل مسأله تشکیل سلول پویا با استفاده از الگوریتم انفجار نارنجک بهبودیافته هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، اصفهان
29
جمال ارکات، مهدی حسین ابادی فراهانی (1389) بررسی اثربخشی تغییر ساختار خدمت دهی در بانک ها با استفاده از مدل های صف هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، اصفهان
30
Fardin Ahmadizar, Farnaz BarzinPor, Jamal Arkat (2007) Solving Permutation Flow Shop Sequencing using Ant Colony Optimization IEEE International Conference on Industrial Engineering & Engineering Management
31
Parviz Fatahi, Jamal Arkat, Abdol Reza Rosheni (2007) Transportation equipments constraint in job shop scheduling problems International Conference on Modeling and Simulation
32
پرویز فتاحی، جمال ارکات، محسن صالحی (1386) زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر همراه با زمان راه اندازی وابسته به خانواده کارها پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، تهران
33
Babak Abasi, Taghi Akhavan, Jamal Arkat (2005) Determining the Optimum Process Mean in Multivariate Environments 4th International Industrial Engineering Conference, Iran, Teharn
34
Babak Abasi, Taghi Akhavan, Jamal Arkat (2005) Application of the generalized linear models to represent profiles 35th International Conference on Computers and Industrial Engineering
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
چیمن صلواتی، علیرضا عبداله پوری، جمال ارکات (1396) شناسایی نودهای پرنفوذ در شبکه های اجتماعی با کمترین هزینه
3
4
5
6
عزیز عزیزی فرد، جمال ارکات، هیوا فاروقی (1395) مدیریت آب های سطحی و مکانیابی تصفیه خانه های پساب
7
8
9
مژده دیوانبگی، هیوا فاروقی، جمال ارکات (1395) نقش سیاستهای غیر قیمتی در بهینه سازی مصرف انرژی در ایران
10
11
12
13
14
15
16
17
امیرحسین نتاج، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1394) مسئله مکان یابی-تخصیص و مسیریابی در زنجیره تأمین خون
18
19
20
حسام میرزایی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1394) سیستم تخلیه و بارگیری بنادر باری: تحلیل و شبیه سازی بر پایه سیستم ‏صف
21
22
سمیرا شیروانی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1394) زمان بندی سیستم حمل الوار با پنجره های زمانی مجزا
23
24
25
26
27
شهروز نیکخواه، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1393) مسأله زمانبندی تک ماشینه دوعامله با محدودیت دسترسی به ماشین
28
29
حامد نوروزی، فردین احمدی زر، جمال ارکات (1392) مسأله زمانبندی کارگاه جریان دو ماشینه با در نظر گرفتن تحویل دسته ای
30
31
شکوفه زمانی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1392) مسأله مکان یابی شبکه ای برای تسهیلات پرازدحام با مشتریان کم حوصله
32
33
34
حشمت الله عطایی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1391) مسأله مکان یابی مسیریابی کنترل موجودی با در نظر گرفتن پنجره های زمانی
35
36
37
احسان پرهیزکار مهرآبادی، جمال ارکات، علیرضا عیدی (1391) مدل سازی و ارائه الگوریتم حل برای مسأله مکان یابی هاب مرکز ظرفیت دار
38
39
40
41
مهدی حسین ابادی فراهانی، جمال ارکات، فردین احمدی زر (1389) بررسی مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن جانمایی سلولی و زمان بندی عملیات
42
43
کتاب
1
هیرش گل پیرا، جمال ارکات (1390) ارزیابی کار و زمان (مطالعه کار) شابک:978-964-10-0602-2
2
پرویز فتاحی، جمال ارکات (1388) مدیریت کیفیت و بهره وری شابک:978-964-387-585-5
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
جمال ارکات (1389) بررسی سیستم های صف چندخدمت دهنده با مشتریان متنوع دانشگاه کردستان هفته پژوهش سال 1389
3
جمال ارکات (1388) بررسی تاثیر جانمایی سلولی بر مسئله تشکیل سلول دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1388 دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • سجاد گوزل زاده
  نام و نام خانوادگی: سجاد گوزل زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • مصطفي دانش
  نام و نام خانوادگی: مصطفی دانش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • اميرحسين نتاج
  نام و نام خانوادگی: امیرحسین نتاج
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • حسام ميرزايي
  نام و نام خانوادگی: حسام میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • پرك قدس
  نام و نام خانوادگی: پرک قدس
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • سعيد الماسي
  نام و نام خانوادگی: سعید الماسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • مهران يعقوبي
  نام و نام خانوادگی: مهران یعقوبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • محسن دوران
  نام و نام خانوادگی: محسن دوران
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • امير اروجلو
  نام و نام خانوادگی: امیر اروجلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • شكوفه زماني
  نام و نام خانوادگی: شکوفه زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • مصطفي ملكي
  نام و نام خانوادگی: مصطفی ملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • حشمت الله عطايي
  نام و نام خانوادگی: حشمت الله عطایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • سيد رضا جعفري
  نام و نام خانوادگی: سید رضا جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • احسان پرهيزگار
  نام و نام خانوادگی: احسان پرهیزگار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • هما قهوه
  نام و نام خانوادگی: هما قهوه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • هادي عبدالله زاده سنگرودي
  نام و نام خانوادگی: هادی عبدالله زاده سنگرودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • مهدي حسين آبادي فراهاني
  نام و نام خانوادگی: مهدی حسین آبادی فراهانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • فروزان ناصري
  نام و نام خانوادگی: فروزان ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
 • وحيد ناصري
  نام و نام خانوادگی: وحید ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی صنایع
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی (1394 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مهندسی صنایع (1388 - 1390)
بیشتر