1403/01/27

جوانمیر عبداللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4561
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چندفرهنگی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دموکراسی، حقوق بشر، حقوق گروهی، حقوق فردی،
سال 1393
پژوهشگران جوانمیر عبداللهی

چکیده

دموکراسی و حقوق بشر در حال حاضر به معنای رایج آن نمی تواند پاسخگوی خواسته ها و مطالبات اقلیت های قومی و ملی باشد. نگارنده در پی آن است که در پاسخ به مطالبات قومی و ملی و الگو گرفتن از کشورهای چندملیتی، مدلی از دموکراسی و حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد که پاسخ مناسبی باشد برای مطالبات فوق الذکر.